Shading of Yalova University Faculty of Engineering Building with Green Shield and Evaluation of Savings on Cooling Load

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8200851

Keywords:

Green Shield, Green Design, Energy Savings, Cooling Load, Building, Simulation

Abstract

Buildings are a major part of human life, as well as global energy consumption and carbon emissions. In today’s world, passive strategies like green shield, which is a plant curtain that protects the facades of a building from heat gain, are of great importance for energy efficiency and conservation in buildings. In this study, the shading of the Yalova University Faculty of Engineering Building with the green shield was simulated and the potential savings from cooling consumption were evaluated. The green shield is a plant curtain that protects the southern and eastern facades of the building from heat gain. The simulation of the green shield was created in the Design-builder software, and the results were compared with the current energy consumption. As a result, within this study, a natural design model has been presented which provides 22% annual reduction in energy consumption from cooling and prevent 26.6 tons of CO2e emissions.

References

S. H. Şentürk, «Yeşil Bina Vergi Teşvikleri: Amerika Örneği ve Türkiye İçin Çıkarılabilecek Sonuçlar,» Journal of Economic and Social Research, vol 10, no. 2, pp. 89-102, 2014.

A. Satır Reyhan ve H. Reyhan, «Küresel Isınmanın Nedenleri, Sonuçları, Çözümleri Üzerine Yeni Değerlendirmeler,» Hometown Politics Management, vol 11, no. 26, pp. 1-24, 2016.

COP26, «Glasgow Climate Pact,» Glasgow, 2021.

United Nations, «Paris Agreement,» Paris, 2015.

H. Kılavuz, «Çevre Krizinin Nedenleri ve Çözüm Arayışları,» Mülkiye Journal, vol 39, no. 1, pp. 277-296, 2015.

Ü. Ünver, E. Adıgüzel, E. Adıgüzel, S. Çivi and K. Roshanaei, “Türkiye'deki İklim Bölgelerine Göre Binalarda Isı Yalıtım Uygulamaları,” Journal of Advanced Engineering Studies and Technologies, vol. 1, no. 2, pp. 171-187, 2020.

A. Y. Ersoy, «Ekonomik Büyüme Bağlamında Enerji Tüketimi,» Academic Perspective Journal, vol 20, 2010.

E. G. Yetkin, «Mevcut Binalar Kapsamında Leed, Breeam ve Dgnb Sistemleri Enerji Ölçütlerinin Karşılaştırmal Analizi,» 2nd International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, 2015.

M. Z. Yılmazoğlu, «Isı Enerjisi Depolama Yöntemleri ve Binalarda Uygulanması,» Polytechnic Journal, vol 13, no. 1, pp. 33-42, 2010.

ODE Insulation, «Zero Energy Buildings and Thermal Insulation,» ZeroBuild Türkiye, 2021. [Çevrimiçi]. Available: https://www.turkiye.zerobuild.org/reduce-energy-consumption. [Accessed: April 2022].

T. Göksal Özbalta, «Yaklaşık Sıfır Enerji Yerleşimler,» ISUEP2018 International Urbanization and Environmental Problems Symposium: Change/Transformation/ Originality, Eskişehir, 2018.

Clean Energy, «10 Milyar Dolar Enerjiyi Boşa Harcıyoruz,» 24 Mart 2022. [Online]. Available: https://temizenerji.org/2022/03/24/10-milyar-dolar-enerjiyi-bosa-harciyoruz/. [Accessed: 6 May 2022].

Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanization, Bep-Tr Training Guide.

S. Erdoğan, «Enerji, Çevre ve Sera Gazları,» Çankırı Karatekin University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty, vol 10, no. 1, pp. 277-303, 2020.

G. Küçük ve B. Yüce Dural, «Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Yeşil Ekonomiye Geçiş: Enerji Senaryoları Üzerinden Bir Değerlendirme,» Anadolu University Journal of Social Sciences, vol 22, no. 1, pp. 137-156, 2022.

United Nations Development Programme, «Sustainable Development Goals» 2016.

Society of Turkish Installation Engineers, «Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Enerji Verimliliği Çözümleri Anlatıldı,» Energy Efficiency Solutions in Ventilation and Air Conditioning Systems, 2020.

Global Alliance For Buildings And Construction, «2021 Global Status Report For Buildings And Construction - Executive Summary,» United Nations Environment Programme, 2021.

ZeroBuild Turkey, «Sıfır Enerji Bina Nedir,» ZeroBuild Institute, 2021. [Çevrimiçi]. Available: https://www.turkiye.zerobuild.org/about?lang=tr. [Accessed: May 2022].

Ç. Meral, İ. Gürsel Dino ve Z. Yener Çeliker, «Net-sıfır Enerji ve Su Tüketen Binaların Tasarımında Simülasyon ve Optimizasyon Araçlarının Önemi,» 4th Project and Construction Management Congress, Eskişehir, 2016.

Yalova Governorship, «İlin Coğrafi Konumu, Bitki Örtüsü ve İklimi,» [Online]. Available: http://www.yalova.gov.tr/ilin-cografi-konumu-bitki-rtusu-ve-iklimi. [Accessed: May 2022].

Yalova University - Department of Strategy Development, Yalova Üniversitesi 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu, Yalova, 2021.

G. Küçükbingöl, Ü. Ünver ve T. Güneş, Sıfır Enerjili Bina Yaklaşımıyla Yalova Üniversitesi Elektrik Tüketiminin Fotovoltaik Panellerle Karşılanmasının Araştırılması, Yalova: T.C. Yalova University Institute of Graduate Studies, 2021.

DesignBuilder Software Ltd, «Product Overview,» DesignBuilder, [Online]. Available: https://designbuilder.co.uk/software/product-overview. [Accessed: May 2022].

Y. İ. Uralcan, B. Sunaç, E. Kenber, İ. Çelimli, M. Bilge, S. Uzgur, S. Giray, T. Yücel, O. F. Genceli ve O. Turan, Klima Tesisatı, Ankara: Tmmob Chamber of Mechanical Engineers, 2002.

D. Saylam Canım, «Yeşil Çatılarda Bitki Taşıyıcı Tabaka Derinliği ve Yaprak Alan İndeksinin Enerji Performans Değerlendirmesi,» 14th National Installation Engineering Congress, İzmir, 2019.

Ö. Kaynaklı, S. Özdemir ve İ. M. Karamangil, «Güneş Işınımı ve Duvar Yönü Dikkate Alınarak Optimum Isıl Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi,» Gazi University Journal of Engineering and Architecture Faculty, vol 27, no. 2, pp. 367-374, 2012.

DesignBuilder, «Component Block,» [Online]. Available: https://designbuilder.co.uk/helpv2/Content/Component_Block.htm#Adiabati. [Erişildi: May 2022].

G. Pérez, A. Escolà, J. R. Rosell-Polo, J. Coma, R. Arasanz, B. Marrero, L. F. Cabeza ve E. Gregorio, «3D Characterization of a Boston Ivy Double-Skin Green Building Facade Using a LiDAR System,» Building and Environment, no. 206, 2021.

M. E. Dursun, Vrf ve Fan Coil Sistemlerinin Bir Eğitim Binasında Karşılaştırmalı İncelenmesi, Yalova: Yalova University Institute of Science and Technology, 2019.

Yalova University, «Öğrenci İstatistikleri / Birimlere Göre Öğrenci Sayıları,» [Online]. Available: https://ubs.yalova.edu.tr/BIP/BusinessIntelligence/Students/StudentsByUnits. [Accessed: May 2022].

Isısan, «9. Isı Kazancı Hesabı,» Air Conditioning Installation - Isısan Studies No:305, Isısan Publications, 2001, pp. 149-156.

U.S. Department Of Energy, U.S. Department Of Energy, Energy Efficiency and Renewable Energy, 2007.

S. Ertem, Konut Dışı Yapılarda İklimlendirme Santrallerinin Tasarımı, İstanbul: Istanbul Technical University Institute of Science and Technology, 2006.

H. Altınçekiç, «Peyzaj Mimarlığında Renk ve Önemi,» Istanbul University Journal of Forestry Faculty, vol 50, no. 2, pp. 79-83, 2000.

S. Maçka Kalfa, K. Sümer Haydaraslan ve Y. Yaşar, «Yeşil Bina Kabuğu Elemanlarının Çevresel Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi,» 9th National Roof & Facade Conference, İstanbul, 2018.

B. Ağca, «İç Hava Kalitesi ve Hasta Bina Sendromu,» International Journal of Economic Problems, no. 16.

Published

2023-07-01

How to Cite

Efe, O. (2023). Shading of Yalova University Faculty of Engineering Building with Green Shield and Evaluation of Savings on Cooling Load. ZeroBuild Journal, 1(02), 43–58. https://doi.org/10.5281/zenodo.8200851